Especialitats

Sistema musculoesquelètic

Sistema musculoesquelètic

Sistema musculoesquelètic

El nostre sistema musculoesquelètic està format per ossos, músculs, tendons, articulacions, lligaments i fàscies i està coordinat pel sistema nerviós, assegurant el correcte equilibri del cos.

Aquest sistema es pot lesionar a través de traumatismes, cirurgies, estrès mecànic, postural, psicològic o emocional. Degut a aquestes situacions es poden generar alteracions i lesions tissulars com poden ser els dolors d’esquena, trastorns articulars i tendinosos, neuropaties i lesions traumàtiques o esportives.

L’objectiu del tractament és restablir el moviment i recuperar la funció de l’estructura afectada. Em baso en l’exploració, diagnòstic i raonament clínic per buscar l’origen del problema i plantejar un tractament. Les eines que utilitzo per tractar aquestes afectacions són la teràpia manual i l’exercici terapèutic.

Les disfuncions més habituals que em trobo a la consulta són:

Molèsties funcionals viscerals

Les vísceres són els òrgans que es troben dins les cavitats del cos, estan unides a través de fàscies i lligaments. Aquesta unió permet una relació íntima entre les estructures múscul-esquelètiques i les vísceres.

Per exemple, un pacient pot presentar dolor a la zona lumbar que pot venir per problemes al colon o dolor a la zona costal dreta produint una alteració al fetge. Això és degut a la relació nerviosa i lligamentosa entre les vísceres i altres estructures del cos.

L’objectiu del tractament és restablir el moviment correcte de la víscera i així recuperar la seva funció.

Em baso en l’exploració, diagnòstic i raonament clínic per buscar l’origen del problema i plantejar un tractament. Les eines que utilitzo per tractar aquestes afectacions són tècniques de teràpia manual molt suaus i consells d’hàbits saludables.

Les disfuncions més habituals que em trobo a la consulta són:

Molèsties funcionals viscerals

Sistema visceral

Sòl pèlvic​

Sòl pèlvic​

El sòl pelvià és el conjunt de músculs situats a la part inferior de la pelvis i participen en el correcte funcionament urinari, sexual, del trànsit fecal i del part. L’embaràs, el part, una mala postural, algunes cirurgies pelvianes o la pràctica d’esports d’impacte són alguns dels factors de risc que augmenten la probabilitat de provocar disfuncions del sòl pelvià afectant de forma important la qualitat de vida de les persones que ho pateixen.

L’objectiu del tractament és millorar les molèsties, restablir la funcionalitat de l’òrgan afectat i treballar en la prevenció de disfuncions del sòl pèlvic.

Per tractar aquestes afectacions utilitzo tècniques manuals d’osteopatia i fisioteràpia, exercicis abdominals hipopressius, exercicis perineals, electroestimulació muscular i tècniques comportamentals.

Les disfuncions més habituals que em trobo a la consulta són:

En l’embaràs al cos de la dona es produeixen una sèrie de canvis fisiològics a nivell postural, abdominal, pèlvic i perineal repercutint en el sistema musculoesquelètic, digestiu i urogenital. En ocasions poden aparèixer problemes com la ciàtica, hemorroides, acidesa digestiva i afectació venosa o limfàtica.

Amb tècniques manuals respectuoses i segures s’acompanya a la dona per facilitar l’adaptació del seu cos a aquests canvis físics i biomecànics.

Sistema limfàtic

La nostra circulació consta d’un sistema tancat d’artèries i venes i un sistema semiobert, el sistema limfàtic. Per assegurar un correcte funcionament, aquests sistemes han d’estar en equilibri un amb l’altre.

El cos a través del drenatge limfàtic elimina els elements de rebuig del metabolisme. Aquesta eliminació de productes innecessaris juntament amb el transport d’elements nutritius es realitza en els vasos limfàtics. Aquests canals limfàtics actuen juntament amb les venes per regular l’equilibri intersticial entre els diferents teixits, el desequilibri d’algun d’aquests dos sistemes produeix un edema.

L’aparició d’aquesta afectació pot estar acompanyada de sensació de pesantor a la zona afectada, rigidesa articular i símptomes a nivell de la pell (disminució de la flexibilitat, dolor, augment de temperatura cutània i vermellor).

L’objectiu del tractament és conduir el líquid filtrat, amb prudència cap a les regions en les que la circulació limfàtica no és capaç d’assegurar la reabsorció i l’evacuació.

Durant la primera visita es realitzarà un diagnòstic diferencial dels diferents tipus d’edema per poder aplicar el tractament més adequat. Les eines que utilitzo per tractar aquestes afectacions són el drenatge limfàtic manual, la teràpia de compressió a través d’embenats o mitges de compressió, tractament de la cicatriu, pautes per la cura de la pell i exercicis actius específics.

Algunes de les principals indicacions són:

Sistema limfàtic

Drenatge limfàtic
Scroll to Top