Serveis

Consulta d'osteopatia i fisioteràpia

Consulta provada de fisioteràpia i osteopatia

Consulta d'osteopatia i fisioteràpia

En una primera visita realitzo una anamnesi per conèixer el motiu de consulta i els antecedents mèdics, quirúrgics i traumàtics del pacient. També observo, si en té, les proves diagnòstiques i informes mèdics que puguin estar relacionats amb la patologia del motiu de consulta. Tot això dona informació per conèixer l’origen de la simptomatologia del pacient.

A partir d’aquí realitzo una exploració física amb l’objectiu de trobar zones de restricció de mobilitat del cos del pacient. Considero el cos com un tot, per això realitzo una exploració física global del cos i no només sobre l’àrea simptomàtica o dolorosa. L’exploració permet establir una hipòtesi diagnòstica per, posteriorment, establir el pla de tractament més adequat a través de la fisioteràpia i/o l’osteopatia.

Osteopatia i fisioteràpia a domicili

La fisioteràpia i osteopatia a domicili està pensada per persones amb mobilitat reduïda o amb poc temps per venir a la consulta.

Em desplaço al domicili amb tot el material necessari per a realitzar el mateix tractament que dins la consulta. Només necessito un petit espai per poder muntar la llitera.

Faig una valoració completa per poder detectar l’origen de les molèsties o l’alteració del moviment. Realitzo la sessió aplicant teràpia manual i exercicis específics per la lesió. Si és necessari, al final de la sessió s’aconsellen unes pautes d’exercicis  per tal de millorar l’eficàcia del tractament.

Osteopatia i fisioteràpia a domicili

Servei de consulta a domicili

Fisioteràpia

La fisioteràpia és una professió sanitària oficial i de grau universitari. La seva aplicació ajuda a restablir el moviment i la funció de la persona quan s’ha vist afectada per una lesió, una malaltia o una discapacitat. Es basa en el raonament clínic per buscar l’origen del problema en les diferents estructures de l’organisme per, posteriorment, plantejar el tractament més adequat.

El/la fisioterapeuta pot ajudar a través de l’exercici, tècniques manuals, tecnologia mèdica com la tecarteràpia, educació i assessorament entre altres per tal de millorar els símptomes, prevenir la malaltia i millorar la qualitat de vida de la persona.

Osteopatia

L’osteopatia és una disciplina que es basa en el concepte d’unitat i interrelació entre tots els sistemes del cos i, per tant, estudia com els trastorns d’un sistema poden afectar el funcionament dels altres.
Mitjançant tests manuals i de palpació es valora el/la pacient en tots els nivells (estructural, visceral i cranial) buscant la causa del problema que li ha alterat l’equilibri per poder normalitzar la funcionalitat i restablir la mobilitat i l’harmonia perdudes.

El tractament es realitza amb mitjans exclusivament manuals. Mitjançant les manipulacions d’estructures, òrgans o teixits es tracten disfuncions estructurals, viscerals, neurològiques, endocrines i immunològiques. L’objectiu és restaurar l’equilibri mecànic global de l’individu perquè el cos pugui restablir la salut.
Scroll to Top