Avís legal

NÚRIA CÒNSOL URGELLÉS, amb DNI 36532029W i adreça a Carrer Matagalls, 7B, Sant Esteve de Palautordera (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines web de: www.nuriaconsol.com.

Amb els límits establerts a la llei, NÚRIA CÒNSOL URGELLÉS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a NÚRIA CÒNSOL URGELLÉS ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de NÚRIA CÒNSOL URGELLÉS poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que NÚRIA CÒNSOL URGELLÉS no pot controlar. Per tant, NÚRIA CÒNSOL URGELLÉS no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de NÚRIA CÒNSOL URGELLÉS o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de NÚRIA CÒNSOL URGELLÉS.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que NÚRIA CÒNSOL URGELLÉS ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de NÚRIA CÒNSOL URGELLÉS, per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web.

L’informem també que té la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: contacte@nuriaconsol.com.

Scroll to Top